Introduceti mesajul catre : Anulare Trimite
OK
Reclama Utilizatorul
Introduceti un text de cel putin 30 caractere.
Descrieti pe scurt (min. 30 caractere) motivul pentru care doriti sa reclamati utilizatorul.
 
Î: 22076
R: 45623
Introdu un nume de utilizator: Seteaza
Introduceti un username format din min 4, max 12 caractere (cifre,litere,punct) fara spatii.
Username-ul ales este invalid. Folositi min 4, max 12 caractere (cifre,litere,punct) fara spatii.
Acest username este deja folosit. Va rugam alegeti altul!
Utilizator / Parola invalide!
Ultimele Intrebari
 
Populare
 
Fara raspuns
 
Raspunsuri Recente
Raporteaza Imagine.
Completati formularul de mai jos pentru a raporta imaginea.
Nume:
Completati cu numele intreg.
Email:
Completati cu adresa de email la care va putem contacta.
Motiv:
Va rugam scrieti motivul pentru care raportati imaginea. Cel putin 10 caractere.
Scrieti codul:
Introduceti aici codul asa cum il vedeti in imagine.
 
Model contract de inchiriere persoana fizica cu persoana fizica
Raporteaza
Este cineva pe aici care ar putea sa imi deie si mie un model de contract de inchiriere persoana fizica cu persoana fizica? As vrea sa inchiriez un apartament micut, si nu avem niciunul vre-un model de contract, in care sa se specifice tot ce e de specificat despre inchiriere. Ar fi bine sa apara si niste conditii sa putem sa le stabilim bine, nu doar prin vorbe. Daca credeti ca aveti asa ceva, sau imi puteti explica de unde sa fac rost sau chiar sa creez si eu una, mi-ar place mare placere sa-mi spuna pe aici. In cazul in care nu prea aveti idei, poate-mi puteti explica ce presupune defapt un model de contract de inchiriere persoana fizica cu persoana fizica. Tot timpul am avut o frica sa zic asa, cand era vorba de contracte, sa nu fiu prostit sau ceva, am vazut destule cazuri in care lumea a fost prostita, de aia ma gamndeam sa iau un model concret, pe care scrie clar cum sta treaba, si pe care pot sa-l studiez, nu in fuga, si nu pe moment semnat ca pe urma nu mai am nimic de facut.
RASPUNDE
   
09.06.2013, 20:30
0.00p
Nivel: 2
Puncte:
111.10
Luna curenta:
0.00
Intrebari:
0
Raspunsuri:
101
Iata un model:

CONTRACT DE LOCATIUNE

Incheiat astazi .................
la .....................................

I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. (numele si prenumele/denumirea) .................. cu domiciliul/sediul in (localitatea) ....................... judetul/sectorul ................................. str. ..................................... nr. .................., bloc .............., scara ......., etaj ........, ap. .........., in calitate de (proprietar, administrator) .................................. al imobilului ce apartine ................................................. si
1.2. (numele si prenumele/denumirea) .................. cu domiciliul/sediul in (localitatea) ....................... judetul/sectorul .................................. str. ....................................... nr. .................., bloc ............, scara ........, etaj ......., ap. ....., posesor al buletinului/cartii de identitate seria .............................. nr. ........................... eliberat(a) la data de ............................... de ........................... in calitate de chirias
au convenit sa incheie prezentul contract de locatiune cu respectarea urmatoarelor clauze:


II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Primul, in calitate de (proprietar, administrator) ........................................ inchiriaza, iar secundul, in calitate de chirias, ia cu chirie locuinta situata in (localitatea) .......................... judetul/sectorul .................................. str. .................................. nr. ........, bloc .........., scara ........., etaj ..........., apartament ..............,
compusa din ............. camere in suprafata de ............................... (o camera ..................... mp,
o camera .............. mp etc.), dependinte in suprafata de ................ mp (o baie ................... mp,
o bucatarie .............. mp, .......................... un wc .................... mp, o debara ...................... mp,
o camara .............. mp, o boxa .................. mp, un hol .................. mp, pod ........................ mp,
pivnita .................... mp etc.) si ....................... mp curte/gradina, din care ........................... mp folositi in exclusivitate/comun.
2.2. Locuinta ce face obiectul prezentului contract de inchiriere va fi folosita de chirias si membrii sai de familie, .................. sotie, .................... fiu, .................... fiica, etc.
2.3. Locuinta descrisa la pct. 2.1 s-a predat in stare de folosinta, cu instalatiile si inventarul prevazute in procesul-verbal de predare-primire incheiat intre proprietar/administrator si chirias, care face parte integranta din prezentul contract.
2.4. Termenul de inchiriere este de ................. ani/luni, cu incepere de la data de ..................... si pana la data de .............., la expirarea acestui termen, contractul putand fi reinnoit cu acordul partilor.


III. PRETUL CONTRACTULUI
3.1. Chiria aferenta locuintei inchiriate este lunara, in suma de (in cifre) ................................. lei (adica ................................ lei) si este calculata in conformitate cu prevederile normelor legale.
3.2. Chiria se datoreaza incepand cu data de .................................... si se achita proprietarului contra chitanta/in contul sau nr. ........................., deschis la Banca .............................................. pana la data de ............................... a fiecarei luni, pentru luna in curs.
3.3. La data incheierii prezentului contract, chiriasul a achitat proprietarului, cu anticipatie, suma de ............................ lei (adica ........................................ lei), reprezentand chiria aferenta locuintei pe o perioada de (in cifre si litere) ............ luni.
3.4. Pe durata inchirierii, cuantumul chiriei se va putea modifica in urmatoarele situatii asupra carora partile convin:
a) ....................................................................................
b) .................................................................................
c) .................................................................................. etc.
3.5. Orice modificare a cuantumului chiriei se va comunica in scris chiriasului cu cel putin 60 de zile inainte de termenul scadent de plata.
3.6. Neplata la termen a chiriei atrage o penalizare de ..................% asupra sumei datorate, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu prima zi care urmeaza aceleia in care suma a devenit exigibila, fara ca majorarea sa poata depasi totalul chiriei restante.


IV. OBLIGATIILE PARTILOR
4.1. Proprietarul are urmatoarele obligatii:
a) sa predea chiriasului locuinta in stare normala de folosinta;
b) sa ia masuri pentru repararea si mentinerea in stare de siguranta in exploatare si in functionalitate a cladirii pe toata durata inchirierii locuintei;
c) sa intretina in bune conditii: elementele structurii de rezistenta ale cladirii; elementele de constructii exterioare ale cladirii (acoperis, fatada, imprejmuiri, pavimente, scari exterioare), curti si gradini, precum si spatiile comune din interiorul cladirii (casa scarii, holurile, coridoarele, subsolurile); sa intretina in bune conditii instalatiile comune proprii cladirii (hidrofor, instalatii de alimentare cu apa, de canalizare, instalatii de incalzire centrala si de preparare a apei calde, instalatii electrice si de gaze, centrale termice, crematorii, instalatii de colectare a deseurilor, instalatii de antena colectiva, telefonie s.a.).
4.2. Chiriasul are urmatoarele obligatii:
a) sa efectueze lucrarile de intretinere, de reparatii sau de inlocuire a elementelor de constructii si instalatii din folosinta exclusiva;
b) sa repare sau sa inlocuiasca elementele de constructii si instalatii deteriorate din folosinta comuna, ca urmare a folosirii lor necorespunzatoare, indiferent daca acestea sunt in interiorul sau in exteriorul cladirii. Daca persoanele care au produs degradarea nu au fost identificate, atunci cheltuielile de reparatii se suporta de catre cei care au acces sau folosesc in comun elementele de constructii, instalatii, obiectele si dotarile aferente;
c) sa asigure curatenia si igienizarea in interiorul locuintei si la partile de folosinta comuna pe toata durata prezentului contract;
d) sa predea, la mutarea din locuinta, proprietarului, locuinta in stare de folosinta si de curatenie si cu obiectele mentionate in procesul-verbal de predare-primire intocmit la preluarea in folosinta a locuintei.


V. REZILIEREA CONTRACTULUI
5.1. Contractul de inchiriere poate fi reziliat inainte de termenul pentru care s-a incheiat:
a) la cererea chiriasului, cu conditia notificarii prealabile, cu cel putin 60 de zile, inainte de data la care va avea loc rezilierea;
b) la cererea proprietarului, atunci cand chiriasul:
- nu a achitat chiria cel putin (in cifre si litere) ............................. luni consecutiv;
- a provocat stricaciuni insemnate locuintei, cladirii in care este situata instalatiilor, precum si oricaror altor bunuri aferente lor sau daca instraineaza, fara drept, parti ale acestora;
- are un comportament care face imposibila convietuirea sau impiedica folosirea normala a locuintei;
- nu a respectat clauzele contractuale.
5.2. Chiriasul poate/nu poate subinchiria locuinta.
5.4. Contractul inceteaza in termen de 30 de zile de la data parasirii domiciliului de catre titularul contractului sau de la data inregistrarii decesului, daca persoanele indreptatite prin lege nu au solicitat preluarea contractului.


VI. CLAUZE FINALE
6.1. Prezentul contract de inchiriere este accesoriu la contractul de munca incheiat cu chiriasul.
6.2. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de ...................... exemplare, din care ............... astazi ......., data autentificarii.
 
RASPUNDETI LA INTREBARE
Selectati limbajul:
Introduceti codul care vreti sa apara ca si "cod" in comentariu:
Daca vedeti aceste 3 campuri va rugam sa nu le completati.
Sa va activati javascript in browser pentru a putea naviga pe site.
Va rugam sa raspundeti cu minim 60 de caractere si cat mai detaliat.
Va rugam introduceti un comentariu de cel putin 60 de caractere.
Copy/paste este interzis!
• Incarcati pana la 5 imagini
• va rugam nu folositi imagini cu drepturi de autor, vom inregistra IP-ul
• daca sunt imaginile dumneavoastra puteti lasa campurile autor/sursa goale
• va rugam completati autorul si sursa daca este cazul
 
Va rugam sa completati campurile obligatorii cu date corecte!
PUBLICA
Adreseaza o Intrebare
Titlul trebuie sa aiba intre 20 si 90 de caractere.
Va rugam introduceti o descriere de cel putin 150 de caractere.