Biserica Reformată este o ctitorie a nobilei Susana Bathory din Seini. Construcția păstrează multe caracteristici ale stilului gotic târziu, perioadă în care a fost ridicată. Biserica este uninavică, cu absida pentagonală sprijinită de contraforturi.

Nava, deja tăvănită, este despărțită de absidă printr-un arc triumfal ogival. În absidă, s-a păstrat boltirea gotică, iar pe cheia de boltă regăsim stema familiei comanditare, reprezentând un porumbel pe o ramura de măceș, cu gâtul străpuns de o săgeată. În absidă, se păstrează ușa sacristiei, zidită, având încrustat pe ancadrament anul 1457, probabil anul construcției.

Ferestrele navei și-au păstrat forma ogivală, originală, cu partea superioară ornată prin traforare. Ambele ferestre din peretele de sud al navei sunt împărțite de menouri în trei compartimente. Ornamentica ferestrelor nu este identică, ceea ce este o caracteristică a stilului gotic din zonă. Turnul – clopotniță din lemn a fost adăugat în 1811.

Oraşul Seini deţine un patrimoniu construit vast şi valoros, care poate să facă obiectul valorificării în diverse scopuri fie turistice, fie de formare a imaginii localităţii etc.. Astfel, oraşul Seini deţine o cetate medievală, situată pe dealul Cetăţii, la 1,7 km de biserica ortodoxă, cunoscută şi sub denumirea de Cetatea Seiniului. Ruinele cetăţii, împrejmuite cu şanţuri, adăpostesc un observator pe schelet din lemn, precum şi piese de mobilier (mese, laviţe etc.).

Singurul monument prezent în Seini este Obeliscul, amplasat în faţa bisericii reformate, fiind închinat în memoria lui Erdusy Syilvester Janos.
De asemenea, orânduirea tradiţională a oraşului este amintită de moara şi oloiniţa din localitate, ambele construite în 1875.

Bogăţia monumentelor istorice reprezintă unul dintre avantajele Seiniului, care ar putea fi explorată, prin includerea acestor monumente într-un circuit turistic, integrat într-o strategie de Dezvoltarea a Turismului de Tranzit. Pe de altă parte, niciunul dintre aceste monumente nu este pregătit pentru punerea în circuitul turistic, majoritatea necesitând reamenajări, dotări pentru vizitare turistică, campanii de promovare etc.

Prin regulamentul de urbanism local şi prin grija comisiei judeţene de protecţie a acestor monumente se prevăd reguli stricte de protejare şi conservare a monumentelor. Astfel, pe o rază de circa 100 de metri de astfel de obiective orice intervenţie sau autorizare de lucrări se va face numai cu avizul Comisiei Judeţene.

biserica-reformata-din-seini-judetul-maramures.jpg
turnul-de-la-biserica-reformata-din-seini-judetul-maramures.jpg
intrare-in-biserica-reformata-din-seini-judetul-maramures.jpg
monument-din-curtea-bisericii-reformate-din-seini-judetul-maramures.jpg
monument-erdosi-janos-biserica-reformata-din-seini-judetul-maramures.jpg

loading...

LĂSAȚI UN MESAJ