Structurile lingvistice din titlul articolului vizează acordul articolului posesiv-genitival (a, al, ai, ale), mulţi vorbitori de limba română ezitând între a face acordul cu primul sau cu al doilea substantiv – “nivelul de cunoştinţe ale elevilor sau “nivelul de cunoştinţe al elevilor”, “livezile de meri ai satului” sau “livezile de meri ale satului”?

Regula generală este următoarea: când între substantivul în genitiv (al elevilor/ale satului, în exemplele din titlu) şi substantivul determinat (nivelul/livezile) se intercalează alt substantiv sau o altă parte de vorbire (de cunoştinţe/de meri, în structurile menţionate), acordul se face cu substantivul determinat, adica primul care apare in respectiva sintagmă (nivelul/livezile). Aşadar, este corect: nivelul de cunoştinţe al elevilor, livezile de meri ale satului.

Există şi nişte abateri de la normă, când se sesizează intenţia de a se insista, în mesaj, asupra unei nuanţe, de exemplu: Muzeul de istorie a oraşului – nu al oraşului, cum ar indica regula gramaticală (subliniindu-se că e vorba de istoria oraşului, nu de muzeul oraşului). Dar, şi în acest caz, varianta în care se aplică regula pe care am menţionat-o anterior este corectă – Muzeul de istorie al oraşului (dacă importantă în mesaj este această informaţie – despre existenţa unui muzeu al oraşului).

loading...

LĂSAȚI UN MESAJ