În anul 1894, a fost inaugurată una dintre cele mai vechi instituţii muzeale din ţară – Muzeul Judeţean de Arheologie şi Istorie din Târgu Jiu, din judeţul Gorj, iar în anul 1954, a fost reorganizat pe criterii ştiinţifice. Are la bază colecţiile alcătuite de Alexandru Ștefulescu, unul dintre primii specialişti români în muzeologie. La acestea au fost adăugate colecţiile lui Iuliu Moisil (profesor, publicist român, membru de onoare al Academiei Române), precum şi cele realizate de inginerul Aurel Diaconovici şi artistul plastic Witold Rola Piekarschi.

Cea mai importantă este Secţia de Istorie unde se găsesc piese unicat, dintre care amintim craniul fosil al unui urs, ce a trăit cu mii de ani în urmă în peşterile din sud-vestul Olteniei şi altele. Prin bogatele colecţii de unelte, Muzeul Judeţean de Arheologie şi Istorie din Târgu Jiu relevă marile etape petrecute în viaţa omenirii. Astfel, aici se găsesc cele mai vechi piese reprezentate prin simple aşchii cu margini tăietoare, făcute din piatră dură. Succesiunea acestor obiecte arată evoluţia pe care a avut-o societatea omenească în cunoșterea naturii.

Într-un spaţiu separat, sunt expuse numeroase unelte de recoltat : seceri şi coase – care au fost descoperite în urma săpăturilor arheologice pe raza judeţului Gorj, la Drăguţeşti, Băleşti, Ciuperceni, Jupâneşti şi care sunt mărturii ale culturii tracice (populaţie care era de origine indo-europeană). Multe obiecte au fost găsite în staţiunea de la Bumbești-Jiu. De asemenea, în urma săpăturilor făcute pe teritoriul oraşului Târgu Jiu s-au descoperit valoroase vestigii dacice: unelte, brăzdare de plug, oale. Majoritatea au fost găsite la Turburea, Polovragi, Runcu, Socu-Bărbătești şi reflectă civilizaţia geto-dacă la începutul mileniului I. Importante sunt şi descoperirile făcute la Corneşti, unde săpăturile au scos la lumină vestigiile unui mormânt celtic. Dintre acestea, foarte interesantă este o spadă îndoită, care se află în mormânt şi care este veche de 2000 de ani.

O categorie separată o formează colecţiile de obiecte din epoca romană, numeroase fiind izvoarele epigrafice culese din termele cercetate la Săcelu. Prin cercetări arheologice, au fost scoase la lumină aşezări civile romane la Bârseşti, Bengeşti-Ciocadia, Târgu Jiu, precum şi fortificaţii romane la Cătunele, Pinoasa-Vart şi Bumbeşti-Jiu. Atrage atenţia statueta zeiţei Minerva, descoperită la Ohaba Bălăneşti, care este cea mai importantă piesă de la muzeu.

Muzeul Judeţean de Arheologie şi Istorie din Târgu Jiu cuprinde un sector numismatic foarte valoros, care impresionează bogăţia emisiunilor monetare getice, şi romane. Pot fi admirate trei tezaure de monede şi bijuterii imperiale. Numeroase materiale descoperite în ultimii ani completează tabloul evoluţiei istorice a acestor locuri.

Un capitol separat este dedicat epocii medievale, care înfăţişează o istorie zbuciumată cu lupte pentru libertate socială. Sunt numeroase vestigii care se referă la Revoluţia condusă de Tudor Vladimirescu. Pot fi admirate o serie de arme ale pandurilor eroului de la 1821. De asemenea, sunt prezentate numeroase exponate cu semnificaţie deosebită, cum sunt, de exemplu, documentele din lada ce a servit domnului Tudor pentru păstrarea tezaurului revoluţionar.

Patrimoniul muzeal cuprinde o valoroasă colecţie de documente medievale, adunate de Alexandru Ștefulescu, din care fac parte câteva cronici vechi cu peceţi şi semnături domneşti, din sec. al XV-lea şi până în sec. XX.

De remarcat sunt câteva exponate de la Târgu Jiu, care au o adâncă semnificaţie istorică: stema judeţului, aşa cum era ea la mijlocul secolului trecut, precum şi stema şcolii săteşti din comuna Turburea, din 1836.

Muzeul Judeţean Gorj Alexandru Ștefulescu are în subordinea sa câteva instituţii: Muzeul Arhitecturii Populare de la Curtişoara (cu secţia de etnografie), Muzeul de Artă din Târgu Jiu, Casa memorială Constantin Brâncuşi – satul Hobita, din comuna Peştişani, Casa memorială Ecaterina Teodoroiu din Târgu Jiu, Casa memorială Tudor Vladimirescu – comuna Vladimir, Casa memorială Ion Popescu Voineşti aflată în comuna Bălăneşti, Peştera Polovragi, situată la cca. 6 km nord de Târgu Jiu, Peştera Muierilor din Baia de Fier, Castrul roman de la Bumbești-Jiu, Ansamblul sculptural Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu.

muzeul-judetean-de-arheologie-si-istorie-din-targu-jiu-judetul-gorj.jpg
balcon-din-fier-forjat-muzeul-judetean-de-arheologie-si-istorie-din-targu-jiu-judetul-gorj.jpg
muzeul-judetean-de-arheologie-si-istorie-din-targu-jiu-judetul-gorj-cladire-monument-istoric.jpg
placute-de-la-muzeul-judetean-de-arheologie-si-istorie-din-targu-jiu-judetul-gorj.jpg
ferestre-de-la-muzeul-judetean-de-arheologie-si-istorie-din-targu-jiu-judetul-gorj.jpg
detalii-arhitecturale-de-la-muzeul-judetean-de-arheologie-si-istorie-din-targu-jiu-judetul-gorj.jpg
muzeul-judetean-de-arheologie-si-istorie-din-targu-jiu-judetul-gorj-vazut-din-lateral.jpg
etajul-de-la-muzeul-judetean-de-arheologie-si-istorie-din-targu-jiu-judetul-gorj.jpg
cerbul-de-pe-muzeul-judetean-de-arheologie-si-istorie-din-targu-jiu-judetul-gorj.jpg
ornamente-de-pe-muzeul-judetean-de-arheologie-si-istorie-din-targu-jiu-judetul-gorj.jpg
prim-plan-cu-balustrada-de-la-muzeul-judetean-de-arheologie-si-istorie-din-targu-jiu-judetul-gorj.jpg
stalp-cu-detalii-muzeul-judetean-de-arheologie-si-istorie-din-targu-jiu-judetul-gorj.jpg
unul-dintre-motivele-decorative-de-la-muzeul-judetean-de-arheologie-si-istorie-din-targu-jiu-judetul-gorj.jpg
prim-plan-cu-arhitectura-de-la-muzeul-judetean-de-arheologie-si-istorie-din-targu-jiu-judetul-gorj.jpg
foto-cu-detalii-de-la-muzeul-judetean-de-arheologie-si-istorie-din-targu-jiu-judetul-gorj.jpg

loading...

LĂSAȚI UN MESAJ