Numerele îngereşti reprezintă un concept care, cel puţin la prima vedere, face trimitere la o zonă ezoterică, numerologii fiind convinşi că sunt purtătoare ale unor mesaje din lumea spirituală, care pot fi interpretate ca “ghiduri” pentru cei care le observă.

La modul general, când este vorba de numere, ne-am obişnuit să ne raportăm la acestea ca la o banalitate, dat fiind faptul că sunt atât de prezente în vieţile noastre, în fiecare zi, în atât de multe feluri – data naşterii, CNP-ul, numărul de telefon, numărul casei/ apartamentului, banii, ora s.a.m.d..

În acelaşi timp, civilizaţia (mai ales cea modernă) a modelat un anumit fel al omului de a gândi despre realitate (implicit despre numere), definind-o ca pe ceva ce există independent şi în afara conştiinţei umane. Dintr-o astfel de perspectivă, numerele sunt nişte abstracţiuni banale, pe care le folosim ca repere pentru a măsura, evalua, a compara o mărime cu alta.

Cu toate acestea, de la Pitagora, marele matematician, filosof, astronom, unul dintre cei mai mari gânditori ai antichităţii greceşti, care a încercat să dezvolte un sistem rațional pentru a explica cum funcționează lumea, până la Richard Feynmann, de exemplu, fizicianul american, laureat al Premiului Nobel (în 1965), fascinat de numărul 137, pe care-l consideră “unul dintre cele mai mari mistere din fizică, un număr magic, care vine spre noi, fără ca omul să-l înţeleagă pe deplin” şi care a fost scris, poate, spunea savantul, “de mâna lui Dumnezeu, iar noi, oamenii, nu ştim cum să dansăm pe computer pentru a-l obţine, fără să-l punem, în secret, acolo”, numerele au suscitat deopotrivă interesul oamenilor de ştiinţă şi al numerologilor.

Ce sunt “numerele îngereşti”?

Numerele îngerești”, denumite aşa în numerologie, sunt secvențe de numere formate din cifre repetate, cum ar fi 111, 222, 333, 444 și altele similare, despre care se crede că au semnificații spirituale sau simbolice. Unii includ in “numerele îngerești” si alte modele numerice, precum 1234, 1010, 1122 etc.

Oricui i s-a întâmplat, probabil, chiar şi celor mai sceptici în privinţa interpretărilor “metafizice”, să observe, în anumite împrejurări, aşa-zisele “numere îngereşti”- pe o plăcuță de înmatriculare, pe un panou publicitar, pe numărul unei case, pe un indicator stradal, pe un document, pe ceas, pe o chitanță etc. şi să fie, dacă nu uimiţi, măcar “amuzaţi”, când astfel de întâmplări se repetă, atrăgând atenţia într-un fel sau altul. Să fie simple coincidenţe?

Numerele îngereşti şi teoria sincronicităţii, a lui Carl Jung

Dacă numerologii, din cele mai vechi timpuri, au interpretat “numerele îngereşti” ca mesaje din lumea spirituală, ca având un sens care corespunde căii noastre de viaţă şi care trebuie descifrat (nu ignorat), ca un fel de “ghiont” cosmic, care afirmă că orice se întâmplă în viață este menit să fie și că ești aproape de un nou început, Carl Jung, de pildă, medic, psiholog și psihiatru elvețian, fondatorul psihologiei analitice, adică un celebru om de ştiinţă, care nu poate fi asociat cu ocultismul, include credinţa în “numerele îngereşti”, în categoria “sincronicităţilor”.

Sincronicitatea se referă la coincidențe semnificative care apar în viața noastră de zi cu zi şi care au legătură cu ordinea Universului, la faptul că trebuie să existe – spune Jung – şi altceva decât “întâmplare” în evenimentele al căror sens îl înţelegem mai puţin sau deloc, pentru care mintea noastră nu este antrenată ca să le înţeleagă sau, cel puţin, să le ia în considerare.

Sincronicitatea, aşa cum o defineşte psihiatrul elveţian, constă în apariţia simultană a două evenimente între care nu există o relaţie evidentă de cauzalitate, dar a căror asociere dobândeşte sens pentru persoana care le observă. Sincronicitatea, un fel de “clipit de ochi” complice pe care Universul ni-l adresează, care provoacă emoţie, răspunde la o energie a cosmosului care acţionează ca un principiu organizator în haosul psihicului (sinele) şi se înscrie în ceea ce se numeşte “procesul de individualizare” (suntem fiinţe care tindem să exprimăm maximum a ceea ce suntem).

Apariţia “numerelor îngereşti” în viața noastră de zi cu zi poate fi văzută ca un exemplu de sincronicitate, iar recunoaşterea acestui fenomen poate permite luarea în considerare a semnificaţiilor respectivelor numere în relație cu experiențele fiecăruia, cu sistemele de credințe și alte aspecte ale vieții.

Sincronicitate, coincidenţe, “numere îngereşti” şi ordinea desăvârşită a Universului – de la antici, la moderni

Numerele îngereşti si sincronicitatea
Numerele îngereşti si sincronicitatea

În timpurile mai vechi, exista convingerea că numerele exprimă o ordine desăvârşită a lumii şi a Universului, că sunt încărcate energetic, că ascund o “vibraţie” care poate influenţa destinul unei persoane.

Pitagora (despre care contemporanii săi spuneau că avea darul clarviziunii), de exemplu, şi, în general, reprezentanţii şcolii pitagoreice erau convinşi că numerele reprezintă fundamentul metafizic al existenței, începutul a tot ce există, manifestarea sacrului în lume. Pentru aceştia, fiecare număr era purtătorul propriului simbolism și mesaj unic, oferind perspective despre creșterea personală, trezirea spirituală și îndrumarea divină, iar numărul de aur – “phi” (φ)/ 1,618 – de pildă, era expresia armoniei universale, a perfecţiunii, a Creaţiei, a vieţii, iubirii şi frumuseţii.

Nimeni nu a putut explica, până în prezent, cum se face că “numărul de aur” este prezent în structura ADN-ului (care cuprinde “programul pentru întreaga viaţă”), în proporţiile corpului uman, pretutindeni în natură, în proporţiile plantelor şi animalelor, în alcătuirea sistemului solar, în arhitectură, pictură, muzică, sculptură etc., în tehnologia de astăzi, aşa cum Şirul lui Fibonacci se regăseşte în tiparele de dezvoltare peste tot în natură – în felul în care cresc ramurile unui copac, în aranjamentul frunzelor, în felul în care se dezvoltă o familie de albine etc.

Rudolf Steiner, scriitor, ezoterist, din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, susţinea şi el, pe baza învăţăturilor transmise din generaţie în generaţie, că numerele și rapoartele numerice au o anumită semnificație pentru întregul Univers – de exemplu, “unu” este cifra unităţii/ a divinităţii, “doi” este numărul manifestării, “trei”, al sacrului care se manifestă, “patru”, al Cosmosului/ Creaţiei, “cinci”, al Întunericului, “şase” – numărul îngerului, “şapte”, al perfecţiunii etc.

Citește și:  Anul 2024 şi potenţialul energetic pe care i-l conferă cifra 8

Fenomene subtile, puternice încărcături emoţionale…

Numerele îngereşti si mesajul lor
Numerele îngereşti si mesajul lor

Înaintea lui Carl Jung, un biolog austriac, Paul Kammerer, susţinea şi el că fenomenul coincidenţelor repetate – în care se încadrează şi posibilitatea de a observa fortuit “numerele îngereşti” – ilustrează un principiu universal, care se manifestă independent de cauzalitatea fizică.

Jean Francois Vezina, un psiholog canadian contemporan, autor, printre altele, al unui volum intitulat “Hazardul necesar”, consideră şi el că sincronicităţile, coincidenţele între o realitate exterioară (obiectivă) şi una interioară (subiectivă), care se leagă acauzal, provoacă, întotdeauna, o încărcătură emoţională puternică, generând transformări semnificative.

Un alt laureat al Premiului Nobel pentru Fizică, Brian Josephson, declara şi el, în legătură cu energiile subtile, care scapă percepţiilor noastre, că: “Suntem în zorii unor descoperiri importante. Avem de-a face cu o nouă formă de energie, cu legile ei specifice. Oamenii de ştiinţă “respectabili” nu vor să audă de astfel de descoperiri, dar, trecând de la materie la energie, fizica a deplasat cercetările spre fenomene extrem de subtile şi inteligente”.

Numerele îngereşti – semnificaţii simbolice, atribuite prin tradiţie. Câteva exemple

Nu se cunoaște exact perioada în care s-au pus bazele numerologiei, dar, din cele mai vechi timpuri, babilonienii, grecii, egiptenii, romanii, indienii apelau la numerologie, pe care o numeau şi “aritmomanția” (sau știința predicțiilor după numere) pentru a descifra legătura tainică dintre destinul uman şi Univers.

Numerele îngereşti, formate din cifre repetate, au fost asociate, prin tradiţie şi conform vechilor învăţături, cu diverse semnificaţii simbolice. Iată câteva exemple, aşa cum sunt explicate de către numerologi: 111 este asociat cu noi începuturi, cu o nouă cale a vieţii, cu inspirația divină, semnifică alinierea intențiilor cuiva cu manifestarea acestora în realitate, posibilitatea clarificării a ceea ce cineva îşi doreşte cu adevărat; 222 este semnul abundenţei, un îndemn să crezi şi să lucrezi pentru îndeplinirea obiectivelor tale; o persoană care observă în mod repetat numărul 333, în perioade de incertitudine sau de tranziție, il poate interpreta ca pe un mesaj din univers pentru a avea încredere în înțelepciunea interioară, în intuiţie şi creativitate;

444 este semnul consolidării reuşitelor şi al obţinerii echilibrului; 555 este un simbol al transformării iminente (în bine sau mai puţin bine); 666, în pofida reputaţiei de număr “malefic”, ar putea însemna un îndemn de a redescoperi ceea ce este cu adevărat important, de a căuta răspunsuri în propria interioritate, nu în lumea exterioară; 777 este un îndemn pentru călătoria pe calea spiritualităţii şi pentru posibilitatea unui nou drum în viaţă; 888 poate însemna că munca şi eforturile încep să dea roade; 999 este semnul încheierii unui ciclu major şi proiectarea altuia.

Numerele îngereşti – alte perspective

Sursa People
Sursa People

Doar pentru că “numerele îngereşti”, cum susţin cei mai mulţi, nu au o bază științifică, nu înseamnă că nu se întâmplă nimic interesant în spatele fenomenului şi că am putea spune, fără ezitare, că observarea lor, în diverse contexte, nu ar capta atenţia, fie şi pentru o clipă.

Există opinii potrivit cărora “numerele îngereşti” ar fi explicabile prin ceea ce se numeşte “apofenie” – un termen introdus în 1958, de psihiatrul Klaus Conrad, care l-a definit ca fiind “perceperea unor conexiuni nemotivate, însoţită de o experienţă specifică încărcată de sens”, un fel de tendinţă (necontrolabilă) de a interpreta modelele aleatorii ca fiind semnificative.

Alţii consideră că “numerele îngereşti”, aceste modele numerice care apar în mod repetat în viața de zi cu zi, ar fi derivate, printr-un joc al hazardului, din alte resorturi ale interiorităţii noastre, că ar fi o consecinţă a unor tehnici de vizualizare (imaginea mentală a rezultatelor sau a experiențelor dorite) şi concentrare, care fac ca, la un moment dat, gândurile, emoţiile, dorinţele şi materializarea lor să se alinieze.

De exemplu, o persoană care crede că a vedea numărul 444 este un semn de protecție angelică şi care a vizualizat mental o astfel de imagine poate avea mai multe șanse să observe și să-și amintească situaţiile în care a văzut numărul, undeva pe o “bucată” de realitate, în timp ce ignoră sau uită cazurile în care nu a apărut.

De asemenea, interpretarea “numerelor îngereşti” poate fi influențată, in mare măsură, de credințele , predispozițiile și experiențele individuale, mai degrabă decât de realitatea obiectivă. Credincioșii, de exemplu, pot atribui semnificație sincronicităților numerice ca mijloc de a găsi sens, confort sau îndrumare într-o lume complexă și incertă.

Numerele îngereşti din perspectiva matematicienilor

Numerele îngereşti si matematica
Numerele îngereşti si matematica

Fără a le numi “numere îngereşti”, matematicienii au fost interesaţi şi ei de numerele formate din cifre repetate, considerându-le interesante din perspectiva proprietăţilor şi comportamentului lor în anumite operații matematice și a rolului în rezolvarea diferitor probleme, în formularea unor teoreme, în studiile privind pattern-urile și simetriile numerice.

În jocurile matematice, aceste numere sunt adesea utilizate datorită proprietăților lor simple și simetrice. De exemplu, dacă înmulțești 111 cu 111, rezultatul este 12321, un palindrom.

Palindromul nu se limitează doar la numere, ci se poate extinde şi la cuvinte sau chiar la propoziţii şi înseamnă “secvenţă numerică sau grup de cuvinte/ cuvânt care se pot citi de la stânga la dreapta și de la dreapta la stânga, păstrându-şi sensul sau dobândind un altul” – de exemplu, „apa”, „axa”, „capac”, „cinic”, „cojoc”, “Ele fac cafele” etc.

O mare de incertitudini…

Putem să acceptăm sau nu semnificaţia metafizică a “numerelor îngereşti”, dar dincolo de acest aspect, (dacă ar fi să ne limităm doar la simbolismul şi rolul/ rostul numerelor) prea multe întrebări sunt încă fără răspuns: Numerele ne controlează viaţa? Cât înţelegem din ceea ce ni se întâmplă? Cât de stăpâni suntem pe destinul nostru? Sunt sincronicităţile/ coincidenţele doar manifestări ale hazardului? Au numerele o amprentă energetică? Am avut noi, oamenii, vreodată, sau poate ne-am pierdut în timp capacitatea de a găsi soluţii noi într-un program prestabilit sau într-o situaţie repetitivă? Este realitatea pe care credem că o “vedem” şi o înţelegem mult mai complexă decât pare?

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.