Încă din anii 1841-1842, se dorea înfiinţarea unui muzeu al Transilvaniei, de către istoricii clujeni. În anul 1856, contele Emeric Miko a hotărât să doneze vila sa şi parcul din jur, cu scopul înfiinţării muzeului. În anul 1859, guvernul habsburgic a aprobat înfiinţarea acestuia, astfel, la 23 noiembrie 1859 a luat fiinţă, la Cluj, Muzeul Naţional de Istorie al Transilvaniei, care la început avea un patrimoniu relativ mic.

În anul 1860, este adăugată o bibliotecă proprie şi secţia de arheologie care se dezvoltă continuu. Astăzi, Muzeul Naţional de Istorie al Transilvaniei cuprinde un patrimoniu de aproximativ 400 000 de obiecte unicate, de mare însemnătate.

placuta-de-pe-muzeul-national-de-istorie-al-transilvaniei-din-cluj-napoca-judetul-cluj.jpg

Prin expoziţia sa, muzeul înfăţişează istoria zbuciumată a Transilvaniei, din paleolitic şi până la formarea statului naţional român şi în epoca contemporană. Forma sa actuală se datorează reorganizării muzeului din anul 1963, când academicianul Constantin Daicoviciu concluziona: ,,Crearea Muzeului de Istorie din Cluj …a fost împlinirea unei dorinţe a tuturor oamenilor muncii şi a istoricilor clujeni”.

Epoca paleolitică este redată prin cele mai vechi unelte, care au fost descoperite în urma săpăturilor arheologice făcute în Peştera de la Cioclovina. Neoliticul este prezentat prin ceramică transilvăneană de o impresionantă originalitate. De-a lungul a 40 de ani, multe campanii arheologice au cules mărturii geto-dacice prin descoperirile făcute la cetăţile din Munţii Orastiei, care constituie elemente de referinţă în cunosterea civilizaţiei strămoşilor noştri.

imagine-cu-muzeul-national-de-istorie-al-transilvaniei-din-cluj-napoca-judetul-cluj.jpg

S-au găsit piese care ilustrează arta prelucrării argintului, elemente de construcţie ale acestei civilizaţii antice, obiecte din ceramică pictată. Impresionante sunt vestigiile romane de pe pământul Transilvaniei: tăbliţe cerate, diplome militare, inscripţii, piese desprinse din construcţiile romanilor care trăiau în provincie – toate dovedesc intensul proces al romanizării, al formării poporului şi a limbii române. Un obiect de valoare istorică este vasul pe care este inscripţionat: ,,Decebalus per Scorilo”.

La muzeu, sunt colecţii de arme, unelte şi ustensile casnice – descoperite la reşedinţele voievozilor din sec. IX-XI, de la Moreşti şi Dabanca. Impresionantă este colecţia de arme din sec. X-XIX: sabia lui Cloşca, un tun din 1593 şi altele.

De asemenea, sunt expuse colecţiile de documente, produsele breslelor şi alte mărturii care arată organizarea şi activitatea breslelor, relevă circulaţia produselor meşteşugăreşti. Sunt multe exponate specifice acestor locuri, legate de minerit şi prelucrarea minereurilor.

muzeul-national-de-istorie-al-transilvaniei.jpg

Spiritualitatea romanescă în epoca medievală este exprimată printr-o frumoasă expoziţie de icoane. Tot aici sunt prezentate: colecţiile de carte veche, o tiparniţă din anul 1676 şi alte mărturii de larga circulaţie a culturii. O colecţie de documente medievale militare, cu hărţi, stampe, planuri şi gravuri ale unor cetăţi şi zone de interes strategic din ţară – atrag atenţia vizitatorilor.

Citește și:  Biserica Greco-Catolica Sf. Nicolae din Ocna Mures : Obiective turistice Alba

Anul revoluţionar 1848 este bogat ilustrat prin materiale originale. Impresionant prin mesajul de excepţie este turnul de lemn, ,,Decebal”, folosit de revoluţionarii lui Avram Iancu, care este conservat la Muzeul Naţional de Istorie al Transilvaniei.

Epoca modernă expune o colecţie interesantă de noutăţi tehnice ale timpului, instrumente şi instalaţii folosite în sec. XIX-XX. Viaţa politică este dominată de mişcarea Memorandistă. Importanța actului de la 1 decembrie 1918 este subliniată prin fotografii, arme, decoraţii, ziare şi diverse obiecte.

fatada-de-la-muzeul-national-de-istorie-al-transilvaniei-din-cluj-napoca-judetul-cluj.jpg

Tot aici sunt prezentate obiecte lucrate de diferite personalităţi ale vieţii muncitoreşti, în lagăre şi închisori burgheze, ca de exemplu: o scrumieră din alamă ce înfăţişează un burghez ce stă pe teancurile lui de milioane – piesa dăruită de Paul Veres în amintirea că a stat în lagărul de la Târgul Mureş în anul 1930; pâlnia de captat sunete a lui Gheorghe Bujor, din 1928, când se afla la Dotana; statueta cu pumnul stâng tot de la Doftana; bidonul de lapte cu fundul dublu pentru materiale ilegale, folosit la închisoarea din Cluj; medalionul cu seceră şi ciocanul ce a aparţinut lui Anton Banciu, în închisoarea de la Sibiu în anii 1919-1922 şi altele.

Muzeul Naţional de Istorie al Transilvaniei are o colecţie de mare valoare ştiinţifică de monede, care cuprinde serii complete ale celor mai diverse emisiuni străine şi româneşti. Colecţia numismatică este o mărturie a procesului de romanizare, ce s-a desfăşurat în provincia romană Dacia.

Secţia de Istorie a Farmaciei cuprinde exponate privind istoria farmaciei pe aceste locuri. Secţia se află adăpostită în una din cele mai vechi spiţerii din Cluj, din secolele trecute unde, între anii 1573-1949, a funcţionat o farmacie. Colecţia depăşeşte 3 000 de piese originale şi cuprinde: recipiente, mojare, vase de faianţă, vechi preparate după reţetele veacurilor trecute, cântare de precizie folosite în epoca feudală.

muzeul-national-de-istorie-al-transilvaniei-din-cluj-napoca-judetul-cluj.jpg

De asemenea, poate fi vizitat un laborator complet din sec. al XVIII-lea, în care se preparau leacuri pentru diverse afecţiuni. Autenticitatea este sporită şi de mobilierul specific, el însuşi fiind un exponat al muzeului. De asemenea, este şi un sector documentar care prezintă tipărituri de specialitate, interesante reţetare, tratate de medicină medievală şi multe altele.

Muzeul Naţional de Istorie al Transilvaniei a preluat tot ce era mai valoros în tradiţia cercetării istoriei pământului românesc şi a reuşit să înfăţişeze prin expoziţia sa îndelungata vieţuire şi zbuciumata istorie a Transilvaniei.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.